Hotline hỗ trợ

028 3790 1882
027 2377 7731

Tiếng Việt Tiếng Anh Trung Quốc Hàn Quốc

DDL-6638E Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu hồng đào)

DDL-6638E Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu hồng đào)

DDL-6638E Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu hồng đào)

DDL-6638E Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu hồng đào)

DDL-6638E Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu hồng đào)

Sản Phẩm

  • DDL-6638E Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu hồng đào)
  • DDL-6638E Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu hồng đào)

  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem : 170
  • Quy cách : 5 KG
Chi tiết Hướng dẫn sử dụng
PHONE
SMS
MAP