Hotline hỗ trợ

028 3790 1882
027 2377 7731

Tiếng Việt Tiếng Anh Trung Quốc Hàn Quốc

DDL-6638T Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu tím violet )

DDL-6638T Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu tím violet )

DDL-6638T Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu tím violet )

DDL-6638T Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu tím violet )

DDL-6638T Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu tím violet )

Sản Phẩm

  • DDL-6638T Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu tím violet )
  • DDL-6638T Mực gặp nhiệt độ thay đổi sẽ biến màu ( màu tím violet )

  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem : 163
  • Quy cách : 5 KG
Chi tiết Hướng dẫn sử dụng
PHONE
SMS
MAP