Hotline hỗ trợ

028 3790 1882
027 2377 7731

Tiếng Việt Tiếng Anh Trung Quốc Hàn Quốc

DDL-665A Mực in lót chống nhiễm màu dùng trong in chuyển dùng cho lụa mắt lưới 80T

DDL-665A Mực in lót chống nhiễm màu dùng trong in chuyển dùng cho lụa mắt lưới 80T

DDL-665A Mực in lót chống nhiễm màu dùng trong in chuyển dùng cho lụa mắt lưới 80T

DDL-665A Mực in lót chống nhiễm màu dùng trong in chuyển dùng cho lụa mắt lưới 80T

DDL-665A Mực in lót chống nhiễm màu dùng trong in chuyển dùng cho lụa mắt lưới 80T

Sản Phẩm

  • DDL-665A Mực in lót chống nhiễm màu dùng trong in chuyển dùng cho lụa mắt lưới 80T
  • DDL-665A Mực in lót chống nhiễm màu dùng trong in chuyển dùng cho lụa mắt lưới 80T

  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem : 538
  • Quy cách : 20 KG
Chi tiết Hướng dẫn sử dụng
PHONE
SMS
MAP